Felkészülés a középfokú nyelvvizsga feladatokra

Felkészülés a középfokú nyelvvizsga feladatokra

A középfokú nyelvvizsgára, de igazából bármelyik szintre ez jellemző, a felkészülés szintfelméréssel kezdődik, ami azért fontos, hogy a tanár egy reális képet kapjon a tanuló jelenlegi tudásáról.

A szintfelmérőkön a középfokú nyelvvizsga feladatok elárulják, hogy mennyi időre és munkára van szükség ahhoz, hogy a nyelvvizsgát sikeresen teljesítse a diák. Megmutatja a tanuló erősségeit, illetve azokat a gyengeségeket is, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni a nyelvórákon.

A tanfolyam során a nyelvvizsgára való felkészülés abból áll, hogy a vizsgán előforduló típusfeladatokat gyakorolják. Ez azért is fontos, hogy ne legyenek ismeretlenek a diák számára a középfokú nyelvvizsga vizsgafeladatok, illetve növeli a magabiztosságot, ami szintén hozzájárul a sikeres vizsgához. A Be Happy nyelviskolánál a felkészülés többféleképpen zajlik. A szóbeli gyakorlás kisebb csoportokban történik, a szövegértést, fogalmazást, nyelvtant tartalmazó középfokú nyelvvizsga feladatokat egyénileg gyakorolhatják be a diákok.